Termeni și condiții generale

Termeni și Condiții Generale de utilizare a site-ului www.nugosu.ro. Acest site web aparține companiei NG EU s.r.o.

INTRODUCERE

Bun venit la Termenii și condițiile generale ale Site-ului web al NG EU s.r.o.

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție înainte de a accesa Site-ul web sau de a comanda bunuri de pe Site-ul web.

Dacă accesați Site-ul web și/sau plasați o comandă de Bunuri, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și condiții Generale.

 1. Dispoziții de bază

Acești Termeni și Condiții Generale reglementează relațiile dintre părțile contractante ale contractului de vânzare – cumpărare, unde o parte este reprezentată de compania NG EU s.r.o., cu sediul în Jenisejská 45A, 040 12 Košice, Slovacia, număr de identificare al companiei în Slovacia (OIB) 53 556 062, în calitate de vânzător (denumită în continuare „Vânzător”) și cealaltă parte, reprezentată de cumpărător, care poate fi și consumator (denumit în continuare „Cumpărător”). Mai multe informații despre Vânzător sunt disponibile pe site-ul www.nugosu.ro în secțiunea „Contact“.

Cumpărătorul este o persoană fizică sau o persoană juridică.

Consumatorul este o persoană fizică, care atunci când încheie și execută contractul de consum, nu acționează în sfera activității sale comerciale sau altei activități antreprenoriale.

Relațiile juridice între Vânzător și Consumator, care nu sunt reglementate în mod expres de prezenții Termeni și condiții, sunt reglementate de dispozițiile relevante din lege, Codul civil și reglementările aferente.

Prin persoană juridică se înțelege:

 • o persoană înregistrată la Registrul Comerțului,
 • o persoană care își desfășoară activitatea în baza unei licențe de comerț,
 • o persoană care își desfășoară activitatea în baza altor autorizații decât licențe comerciale, în conformitate cu reglementările speciale,
 • o persoană care desfășoară o activitate de producție agricolă și este înregistrată în conformitate cu o reglementare specială.

În sensul Termenilor și Condițiilor Generale, prin persoană juridică se înțelege și persoana care acționează în conformitate cu propoziția anterioară în cadrul activității sale comerciale. Dacă Cumpărătorul menționează numărul de identificare (CUI/CIF) în comandă, atunci ia la cunoștință, că în cazul lui sunt valabile regulile prevăzute în Termenii și Condițiile Generale pentru persoane juridice.

Relațiile juridice între Vânzător și Cumpărător, care este persoană juridică, nereglementate în mod expres de acești Termeni și Condiții Generale sau în contractul dintre Vânzător și Cumpărător, sunt reglementate de dispozițiile relevante din lege, Codul comercial, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările aferente. În cazul divergențelor dintre Termenii și Condițiile Generale și contractul individual, va prevala textul contractului.

Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință acești Termeni și Condiții Generale, din care fac parte integrantă „Politica de garanție și retur” și documentul „Livrare”, condițiile serviciului comandat și/sau autorizația de licență furnizată și că este de acord cu acestea, în versiunea valabilă și aplicabilă la momentul plasării comenzii.

Cumpărătorul este conștient de faptul că, prin achiziția de produse, care se află în oferta comercială a Vânzătorului, el nu dobândește niciun drept de a utiliza mărcile înregistrate, denumirile comerciale, siglele companiei sau brevetele Vânzătorului sau ale altor companii, cu excepția cazului în care a fost convenit altfel într-un caz concret printr-un contract specific.

 1. Contractul de vânzare – cumpărare
 2. Încheierea contractului de vânzare – cumpărare

Dacă Cumpărătorul este o persoană fizică, propunerea de a încheia un contract de vânzare – cumpărare este reprezentată de plasarea produselor oferite de Vânzător pe site, iar contractul de vânzare – cumpărare se încheie ca urmare a trimiterii unei comenzi de către Cumpărătorul persoană fizică și acceptarea comenzii de către Vânzător. Vânzătorul confirmă această acceptare fără întârziere Cumpărătorului printr-un e-mail informativ pe adresa de e-mail introdusă, însă, această confirmare nu influențează încheierea contractului. Contractul rezultat (inclusiv prețul convenit) poate fi modificat sau anulat numai prin acordul părților sau din motive legale. Pentru excepții de la această procedură, a se vedea punctul VI. Comanda.

Dacă Cumpărătorul este o persoană juridică, propunerea de a încheia un contract de vânzare – cumpărare este reprezentată de comanda de bunuri trimisă de Cumpărătorul persoană juridică, iar contractul de vânzare – cumpărare în sine se încheie la momentul trimiterii consimțământului obligatoriu al Vânzătorului către Cumpărătorul persoană juridică, referitor la această propunere. Vânzătorul nu răspunde pentru nicio eroare în transmiterea datelor. Contractul se încheie în limba română.

Contractul încheiat va fi arhivat de către Vânzător pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la încheierea acestuia, dar cel mult pentru pentru perioada de timp prevăzută în legislația relevantă, în scopul îndeplinirii sale cu succes și nu este accesibil terțelor părți, care nu participă la acest contract. Informațiile privind etapele tehnice individuale, care duc la încheierea contractului sunt clare din acești Termeni și Condiții, unde acest proces este clar descris. Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și de a corecta comanda înainte de a o trimite. Acești Termeni și Condiții Generale sunt disponibili pe portalurile individuale ale Vânzătorului, și astfel este permisă arhivarea și reproducerea lor de către Cumpărător.

Costul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță (telefon, internet etc.) pentru a plasa o comandă sunt la valoarea normală, depinzând de tariful serviciilor de telecomunicații utilizate de Cumpărător.

În cazul în care Cumpărătorul persoană fizică comandă servicii, atunci prin prezenta își exprimă acordul ca să fie furnizate înainte de expirarea termenului legal de retragere.

 1. Livrarea obiectului achiziției

Prin contractul de vânzare – cumpărare, Vânzătorul se obligă să predea Cumpărătorului bunul, să furnizeze conținutul digital/licența, care face obiectul achiziției și să îi permită să dobândească dreptul de proprietate/licența asupra acestuia/acesteia, iar Cumpărătorul se obligă să preia bunul/conținutul digital și să plătească Vânzătorului prețul de achiziție.

Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunului și, prin urmare, Cumpărătorul devine proprietarul numai după plata integrală a prețului de achiziție. Această regulă se aplică și atunci când se achiziționează o licență sau un serviciu.

Vânzătorul va înmâna bunul Cumpărătorului, inclusiv documentele referitoare la acesta și va permite Cumpărătorului să dobândească dreptul de proprietate asupra bunului/licenței în conformitate cu contractul.

Vânzătorul îndeplinește obligația de a preda bunul Cumpărătorului, dacă îi permite să dispună de bunul respectiv, la locul executării și îl informează la timp.

În cazul în care Vânzătorul trebuie să trimită bunul, el îl va preda Cumpărătorului – persoană juridică, prin intermediul primului transportator, pentru efectuarea transportului către Cumpărător și permite Cumpărătorului să beneficieze de drepturi, în baza contractului de transport față de transportator, Vânzătorul predă acest drept Cumpărătorului – persoană fizică, numai după ce transportatorul îi livrează bunul.

Vânzătorul va preda Cumpărătorului obiectul achiziției în cantitatea, calitatea și designul convenite.

În cazul în care nu este convenit modul în care trebuie să fie ambalat bunul, Vânzătorul trebuie să împacheteze obiectul în mod obișnuit; dacă nu există un mod obișnuit, atunci în modul necesar pentru a păstra și proteja bunul. În același mod, Vânzătorul va asigura bunul pentru transport.

În vederea reducerii la minimum a daunelor și a asigurării aprovizionării fără probleme, Vânzătorul își rezervă dreptul de a livra mărfurile către un Cumpărător, care într-o singură comandă și/sau într-o singură zi, a comandat mărfuri în valoare totală, care depășește 1500 LEI, inclusiv TVA, numai după plata integrală a prețului total de achiziție. Odată ce Cumpărătorul plătește prețul total de achiziție al mărfurilor cumpărate, Vânzătorul va efectua expedierea în conformitate cu cerințele Cumpărătorului prevăzute în comandă. 

III. Securitatea și protecția informațiilor

Vânzătorul prin prezenta informează Cumpărătorul că, în sensul prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal va prelucra datele cu caracter personal ale Cumpărătorului în procesul de încheiere a contractului de vânzare – cumpărare fără consimțământul acestuia, în calitate de persoană vizată, întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului va fi efectuată de către Vânzător în relații precontractuale cu acel Cumpărător, iar prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului este necesară pentru îndeplinirea contractului de vânzare – cumpărare, în care Cumpărătorul acționează în calitate de  parte contractantă.

Cumpărătorul poate oricând să verifice și să modifice informațiile personale furnizate, precum și să anuleze înregistrarea sa după conectarea pe site-ul magazinului online în secțiunea „Contul meu”.

Cumpărătorul poate, prin bifarea căsuței aferente, înainte de trimiterea comenzii, să își exprime consimțământul  în sensul prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal, ca Vânzătorul să prelucreze și stocheze datele sale cu caracter personal, în special cele menționate mai sus și/sau, care sunt necesare activității Vânzătorului pentru a trimite informații despre produse noi, reduceri și promoții pentru mărfurile oferite și să le prelucreze în toate sistemele sale informaționale, legate de trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la mărfurile oferite.

Cumpărătorul acordă Vânzătorului acest consimțământ pentru o perioadă determinată, până la îndeplinirea scopului prelucrării datelor personale ale Cumpărătorului. Vânzătorul, după îndeplinirea scopului prelucrării, va asigura lichidarea imediată a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. Cumpărătorul poate retrage consimțământul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment în scris. Consimțământul expiră în termen de 1 lună de la livrarea retragerii consimțământului de către Cumpărător Vânzătorului.

Vânzătorul declară că toate datele personale sunt confidențiale și nu vor fi făcute publice, furnizate terților etc. cu excepția situației legate de distribuție sau de plată, referitoare la mărfurile comandate (notificarea numelui, numărului de cont și adresei de livrare). Vânzătorul va acționa astfel încât persoanei vizate să nu-i fie afectate drepturile, în special dreptul la păstrarea demnității umane și, de asemenea, să asigure protecția împotriva intervențiilor neautorizate în viața privată și personală a persoanei vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legile aplicabile din România, în special cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărătorul are dreptul de a accesa și de a corecta datele sale personale (prin formularul de contact citat, inclusiv dreptul de a solicita explicații și eliminarea statutului neconform și a altor drepturi legale asupra acestor date).

Cumpărătorul, în baza unei cereri scrise gratuite are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal, invocând motive legale sau prin depunerea dovezilor despre intervenția neautorizată în drepturile sale și interesele protejate, care sunt, sau pot fi afectate într-un caz concret de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care există un motiv legal și se stabilește că obiecția Cumpărătorului este justificată, iar Vânzătorul este obligat să blocheze și să lichideze datele cu caracter personal, a căror prelucrare a fost obiectată de Cumpărător, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce circumstanțele o permit.

Vânzătorul, prin prezenta, informează Cumpărătorul că, în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, se presupune că datele personale ale Cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziția următoarelor terțe părți, resp. cercul de beneficiari:

Cargus S.R.L., cu sediul în București, Str. 11 Iunie nr. 14, sector 4, CUI RO3541906, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4892/2022.

În cadrul procedurii de reclamație, se solicită de la clienți următoarele informații: nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail și semnătură sau semnătura digitală. Toate datele cu caracter personal obținute în acest mod sunt prelucrate exclusiv în scopul necesar soluționării reclamației și în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare.

Cumpărătorul are dreptul de a accesa datele sale personale și dreptul de a le rectifica, inclusiv dreptul de a solicita clarificări și eliminarea statutului eronat și a altor drepturi legale referitoare la aceste date.

Vânzătorul poate în continuare, în cazul exprimării acordului, să prelucreze așa-numitele „cookie-uri”, astfel încât să faciliteze furnizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu prevederile directivei (UE) privind protecția datelor cu caracter personal în scopul „cookies” sau instrumentelor similare, și se asigură că utilizatorii cunosc informațiile care sunt stocate în echipamentul terminal. Utilizatorii au opțiunea de a refuza să fie stocate „cookie-urile” sau instrumentele similare, pe dispozitivele lor terminale, de ex. prin rularea funcționalității anonime de navigare în browser.

Pentru a preveni infracționalitatea și a reduce la minimum daunele, Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza Cumpărătorului o comandă creată de pe o adresă IP blocată în blacklist. În cazul problemelor legate de comandă, Cumpărătorul poate contacta Vânzătorul prin e-mail la nugosu@nugosu.gg.

 

 1. Programul de funcționare

Comenzi prin internet.:

Orar:

confirmarea automată a comenzii: Luni – Duminică: 00-24h

e-mail, telefon: Luni – Vineri: 08:00-15:00

În cazul căderii sistemului informațional sau al forței majore, Vânzătorul nu răspunde pentru nerespectarea orelor de funcționare.

Clienții vor fi informați despre programul de funcționare aferent zilelor de sărbători legale pe www.nugosu.gg.

 1. Prețuri

Toate prețurile sunt contractuale. Pe platforma web a magazinului online preţurile sunt întotdeauna actuale și valabile. Prețurile sunt finale și includ TVA, după caz, și orice alte taxe și comisioane pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru obținerea mărfurilor, acest lucru nu se referă la taxele de transport și alte taxe similare.

Prețurile promoționale sunt valabile până la epuizarea stocurilor cu menționarea numărului de bucăți a mărfurilor la promoție sau pentru o perioadă determinată de timp.

Prețul inițial înseamnă prețul produsului/serviciului/licenței la care Nugosu a oferit produsul/serviciul/licența în cauză fără a ține cont de totalul bonusurilor posibile, de campaniile de marketing pentru susținerea vânzărilor și a altor promoții de reduceri în cadrul magazinului online propriu. 

 1. Comanda

Cumpărătorul primește mărfurile la prețul valabil în momentul comenzii. Cumpărătorul persoană fizică are posibilitatea de a cunoaște prețul total, inclusiv TVA și toate celelalte taxe (Taxă timbru verde etc.) înainte de efectuarea comenzii. Acest preț va fi menționat în comandă și în mesajul care confirmă primirea comenzii. Cumpărătorul persoană fizică are posibilitatea să afle cât timp este valabilă oferta sau prețul, înainte de a efectua comanda.

Puteți comanda în următoarele moduri:

 • prin intermediul magazinului online Nugosu.gg. 

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că pot exista cazuri în care nu se încheie niciun contract între Vânzător și Cumpărător, mai ales dacă Cumpărătorul comandă mărfurile pentru un preț publicat din greșeală, din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic intern al Vânzătorului. Într-un astfel de caz, Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre acest fapt și va avea dreptul să se retragă din contract.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara invalid contractul de vânzare – cumpărare în cazul în care datele cu caracter personal au fost utilizate în mod abuziv, cardul a fost utilizat în mod abuziv etc., sau din cauza intervenției unei autorități administrative sau judiciare, Cumpărătorul va fi informat despre o astfel de procedură.

Cumpărătorul ia la cunoștință că, în cazurile de mai sus contractul de vânzare – cumpărare nu se poate încheia în mod valabil.

Comanda va fi onorată Cumpărătorului la prețul valabil în momentul comenzii.

 VII. Retragere din contract

Retragere din contract de către Cumpărătorul care este o persoană fizică

În conformitate cu prevederile legii privind protecția consumatorilor cu privire la vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii în baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara spațiului Vânzătorului, cu modificările și completările anumitor legi, Cumpărătorul are dreptul de retragere din contractul încheiat în acest mod fără a preciza un motiv, în termen de 14 zile de la data primirii mărfurilor sau de la încheierea contractului pentru prestarea de servicii, caz în care este necesar ca în această perioadă să trimită Vânzătorului o scrisoare sau o notificare pe un alt suport durabil (e-mail) de retragere din contract. Cumpărătorul are acest drept chiar dacă mărfurile comandate prin internet au fost preluate personal la locul de livrare al Vânzătorului.

Pentru informații cu privire la adresa la care va trebui sa trimiteți formularul de retragere și produsele, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail nugosu@nugosu.gg.

Cumpărătorul are dreptul în acest termen să despacheteze mărfurile după preluare și să le testeze în același mod cum se obișnuiește într-un magazin clasic, în măsura necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare al bunurilor. Mărfurile trebuie returnate de către Cumpărătorul persoană fizică, complet, cu documentație completă, nedeteriorate, curate, de preferință inclusiv cu ambalajul original, în starea și valoarea în care au fost preluate mărfurile. Cumpărătorul răspunde numai pentru diminuarea valorii mărfurilor, care rezultă din manipularea mărfurilor, dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili caracteristicile și modul de funcționare al mărfurilor. Cumpărătorul persoană fizică nu răspunde pentru reducerea valorii mărfurilor dacă Vânzătorul nu a respectat datoria de informare privind dreptul consumatorului de a se retrage din contract în conformitate cu legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării la distanță.

În cazul în care mărfurile sunt complete, inclusiv ambalajul original, intacte și nu prezintă semne de utilizare, Vânzătorul prelungește perioada menționată mai sus de 14 zile pentru returnarea mărfurilor, la 30 de zile calendaristice de la data primirii mărfurilor.

Banii pentru mărfurile returnate vor fi returnați Cumpărătorului persoană fizică în cel mult 14 zile de la primirea notificării de retragere din contract.

Cu excepția cazului, în care retragerea este convenită în mod expres, consumatorul nu se poate retrage din contracte:

 1. a) în cazul furnizării unui serviciu, dacă prestarea sa a fost începută cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost instruit în mod corespunzător despre faptul că, prin exprimarea unui astfel de consimțământ, pierde dreptul de retragere din contract după furnizarea serviciului complet, și dacă serviciul a fost furnizat complet,
 2. b) în cazul vânzării de bunuri sau prestării de servicii, al căror preț depinde de fluctuația prețurilor pe piața financiară, pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot apărea în perioada de retragere din contract,
 3. c) în cazul vânzării mărfurilor realizate la cerințele specifice ale consumatorului, bunuri personalizate sau bunuri destinate special unui anume consumator,
 4. d) în cazul vânzării de mărfuri, care se deteriorează rapid sau perisabile,
 5. e) în cazul vânzării mărfurilor închise într-un ambalaj de protecție, care nu sunt adecvate să fie restituite din motive de sănătate sau igienă și a căror ambalaj de protecție a fost deteriorat,
 6. f) în cazul vânzării mărfurilor, care prin natura lor pot fi amestecate inseparabil cu alte mărfuri după livrare,
 7. g) în cazul vânzării băuturilor alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, a căror livrare poate fi făcută nu mai devreme de 30 de zile și al căror preț depinde de fluctuația prețurilor pe piață, pe care Vânzătorul nu le poate influența;
 8. h) în cazul efectuării de reparații sau întreținere urgentă pe care consumatorul le-a solicitat în mod explicit Vânzătorului; acest lucru nu se aplică contractelor de prestări servicii și contractelor de vânzare a mărfurilor, altele decât piesele de schimb necesare reparației sau întreținerii, dacă acestea au fost încheiate în timpul vizitei Vânzătorului la consumator, iar consumatorul nu a comandat aceste servicii sau bunuri în avans,
 9. i) în cazul vânzării de înregistrări audio, înregistrări video, înregistrări audio-vizuale, cărți sau programe software vândute în ambalaje de protecție dacă consumatorul a despachetat ambalajul,
 10. j) în cazul vânzării de publicații periodice, cu excepția vânzărilor în baza unui abonament și vânzarea de cărți, care nu sunt furnizate în copertă de protecție,
 11. k) în cazul furnizării serviciilor de cazare, în alt scop decât cazarea, transportul de mărfuri, închirierea de autoturisme, furnizarea de servicii de catering sau prestarea de servicii aferente activităților de agrement și în baza cărora Vânzătorul se obligă să furnizeze astfel de servicii la timpul convenit sau în termenul convenit,
 12. l) în cazul furnizării de conținut electronic, în alt mod decât pe un material tangibil, dacă furnizarea acestuia a început cu acordul expres al consumatorului și consumatorul a declarat că a fost înștiințat în mod corespunzător că își pierde dreptul de retragere din contract prin exprimarea acestui consimțământ.

În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din contract în termenul menționat, pentru grăbirea soluționării retragerii recomandăm să livreze mărfurile pe adresa Vânzătorului împreună cu scrisoarea de însoțire, cu un eventual motiv de retragere (nu este necesar), cu numărul documentului de achiziție și numărul de cont bancar cu mențiunea dacă suma va fi achitată în numerar sau dacă va fi cheltuită pentru următoarea achiziție.

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, dacă se retrage din contract, va suporta costurile de returnare a mărfii către Vânzător și, dacă se retrage din contractul de la distanță, costul returnării mărfurilor, care prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă.

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, dacă împreună cu mărfuri sunt furnizate și cadouri, acordul de donație dintre Vânzător și Cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care se exercită dreptul de retragere din contract al consumatorului, acordul de donație își pierde valabilitatea și Cumpărătorul este obligat să returneze împreună cu mărfurile și cadourile oferite împreună cu acestea. Dacă nu sunt returnate, aceste valori vor fi percepute ca o îmbogățire nedreaptă a Cumpărătorului.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai sus pentru returnarea mărfurilor, Cumpărătorul are dreptul la restituirea sumelor plătite pentru mărfurile returnate, care vor fi returnate Cumpărătorului în cel mult 14 zile de la retragerea din contract. Vânzătorul este obligat să returneze Cumpărătorului prețul de cumpărare pentru mărfuri, în același mod, pe care Cumpărătorul l-a folosit la plata sa, cu excepția cazului, în care este a convenit cu Cumpărătorul un alt mod de returnare, fără să i se rețină Cumpărătorului alte taxe în acest sens.

Retragere din contract de către Cumpărătorul care este o persoană juridică

În cazul în care Cumpărătorul este o persoană juridică, i se poate oferi o retragere substitutivă din contractul de vânzare – cumpărare, în funcție de starea bunurilor returnate, de garanția pierdută și de prețul curent al mărfurilor returnate. Starea mărfii este evaluată de Vânzător. În cazul în care nu se convin condițiile acceptabile pentru ambele părți, mărfurile vor fi returnate pe cheltuiala Vânzătorului. Vânzătorul are dreptul să perceapă Cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate.

În scopul protejării drepturilor Cumpărătorului, dacă Cumpărătorul este o persoană juridică și va solicita returnarea banilor plătiți în plus pentru factura rectificativă direct la magazin, suma aferentă va fi plătită numai persoanelor autorizate să acționeze în numele persoanei juridice în cauză, adică organului statutar sau unei persoane, care prezintă o procură certificată oficial.

 

Formularul de retragere din contract poate fi descărcat de aici.

 VIII.  Condiții de plată

Vânzătorul acceptă următoarele condiții de plată:

 1. plata prin intermediul platformei bancare (online cu cardul),
 2. plata Card de credit / debit – PayPal
 3. plata în numerar la livrare, până la 5000 LEI în cazul persoanelor juridice și până la 10000 LEI în cazul persoanelor fizice (numerarul este preluat de la client de către transportator),

Mărfurile rămân în proprietatea Vânzătorului până la plata integrală și preluare, iar riscul de deteriorare a bunurilor se transmite prin preluarea mărfurilor de către Cumpărător.

Informațiile de facturare ale Cumpărătorului nu pot fi modificate retroactiv după plasarea unei comenzi.

 1. Factura

Livrăm factura fiscală în format electronic în termen de 14 zile de la primirea plății. Factura este atașată în e-mail, prin care vă informăm că plata pentru mărfuri a fost primită.

 

 1. Condiții de livrare

Trimitere prin serviciul de curierat – România:

Mărfurile pot fi trimise Cumpărătorului prin servicii de curierat. Modurile individuale de transport sunt oferite în funcție de disponibilitatea actuală a serviciilor individuale și luând în considerare capacitatea și aria de acoperire. În caz de forță majoră sau cădere a sistemului informațional Nugosu (NG EU s. r. o.), nu răspunde pentru livrarea cu întârziere a mărfurilor. Prețul transportului se face pe baza listei de prețuri curente din ziua comenzii.

Cumpărătorul este obligat să verifice împreună cu transportatorul imediat starea expedierii (numărul de pachete, integritatea benzii cu sigla companiei, deteriorarea cutiei) conform notei de livrare anexate. Dacă se constată deteriorări ale expedierii, Cumpărătorul este obligat să întocmească o constatare împreună cu reprezentantul transportatorului cu privire la întinderea și natura prejudiciului. În baza acestei constatări, Cumpărătorul poate refuza ulterior să preia mărfurile livrate, care nu sunt conforme cu contractul de vânzare – cumpărare, să refuze preluarea mărfii cu defect sau să confirme livrarea mărfurilor cu defecte și, ulterior, să depună o reclamație privind defectele mărfurilor la Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul constată deteriorări sau alte nereguli după primirea expedierii, acesta este obligat să contacteze imediat vânzătorul. În cazul în care nu face acest lucru, va avea dreptul la reclamarea defectului numai dacă poate dovedi că mărfurile aveau defect deja la momentul preluării lor.

O expediere incompletă sau deteriorată trebuie să fie semnalată imediat prin e-mail la nugosu@nugosu.gg, să întocmească raportul de daune cu transportatorul și să-l trimită fără întârzieri nejustificate prin e-mail sau prin curier către Vânzător. Reclamațiile ulterioare pentru expediere incompletă sau de daune exterioare aduse expedierii nu îl privează pe Cumpărător de dreptul de a face reclamație, ci oferă Vânzătorului posibilitatea de a demonstra că nu este un litigiu referitor la contractul de vânzare – cumpărare.

 1. Condiții de garanție

Condițiile de garanție pentru mărfuri sunt reglementate de Politica de garanție și retur a Vânzătorului și de legislația în vigoare. Documentul de achiziție servește ca și certificat de garanție.

 XII. XPROTECȚIA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 

Prin prezenta, Nugosu declară și garantează că toate datele cu caracter personal sunt considerate private și confidențiale și, ca atare, sunt tratate în conformitate cu Politica de confidențialitate (link).

 

 XIII. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

Nu vom accepta responsabilitatea pentru nerespectarea instrucțiunilor specifice de îngrijire precizate pe Bunuri sau în cadrul ambalajelor Bunurilor.

 

Vom depune diligențele rezonabile, în măsura în care ne stă în putere să facem acest lucru, de a menține securitatea detaliilor comenzii și ale plății dvs., dar în absența neglijenței din partea noastră, nu putem fi trași la răspundere pentru orice pierdere pe care o suferiți dacă un terț obține accesul neautorizat la orice date pe care le furnizați atunci când accesați sau comandați de pe Site-ul web.

 

Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, incidente, exemplare, punitive sau de consecință sau pentru pierderea profiturilor, a datelor sau a altor imobilizări necorporale, în măsura permisă de legile aplicabile. Această excludere se aplică în cazurile în legătură cu care am fost înștiințați, am avut la cunoștință sau ar fi trebuit să avem la cunoștință faptul că sunt posibile astfel de daune. Nicio parte din acești Termeni nu va opera în sensul limitării sau al excluderii răspunderii, care nu poate fi limitată sau exclusă de legile aplicabile. În toate cazurile și în măsura permisă de legile aplicabile, răspunderea noastră totală pentru daunele și pierderile cauzate în legătură cu Contractul este strict limitată la prețul de achiziție al Bunurilor pe care le-ați achiziționat.

 

XIV. EVENIMENTE ÎN AFARA CONTROLULUI NOSTRU

 

Nu vom fi răspunzători sau responsabili pentru nicio neîndeplinire sau îndeplinire cu întârziere a obligațiilor noastre prin Contract, care sunt cauzate de evenimente aflate în afara controlului nostru rezonabil („Evenimentul de forță majoră”).

 

Un eveniment de forță majoră include orice act, eveniment, neîndeplinire, omisiune sau accident aflate dincolo de controlul nostru rezonabil și include în special (fără limitare) următoarele:

 1. greve, întreruperi de activitate sau alte acțiuni industriale;
 2. civile, revolte, invazii, atacuri teroriste sau amenințări de atacuri teroriste, războaie (declarate sau nu) sau amenințări sau pregătiri de război;

iii. incendii, explozii, furtuni, inundații, cutremure, alunecări de teren, epidemii sau alte dezastre naturale;

 1. imposibilitatea de utilizare a căilor ferate, a expedițiilor, a transporturilor aeriene sau rutiere sau alte mijloace de transport public sau privat;
 2. imposibilitatea de utilizare a rețelelor publice sau private de telecomunicații; și
 3. actele, decretele, legislațiile, reglementările sau restricțiile din partea oricărui guvern.

 

Executarea noastră prin orice Contract este considerată suspendată pe perioada în care continuă Evenimentul de forță majoră și vom aplica o prelungire a duratei de execuție egală cu durata perioadei respective. Vom depune eforturi rezonabile pentru a încheia Evenimentul de forță majoră sau pentru a găsi o soluție prin care să poată fi îndeplinite obligațiile noastre prin prezentul Contract, în ciuda Evenimentului de forță majoră.

 

 1. LEGEA GUVERNANTĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 

Legea guvernantă

(a) Acești Termeni și Contractele vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din Anglia, cu privire la protecția consumatorilor prevăzute de legislația străină.

 

Soluționarea alternativă a litigiilor.

(a) Vă rugăm ca, înainte de a contacta autoritățile relevante, să contactați mai întâi Nugosu pentru a rezolva situația la nugosu@nugosu.gg.

(b) Orice litigii care apar din Contract între noi și Consumatorii din Uniunea Europeană care nu au reușit soluționarea pe cale amiabilă pot fi soluționate în afara instanței prin Soluționarea alternativă a litigiilor sau Procedura de soluționare online a litigiilor.

(c) O listă de furnizori certificați din Marea Britanie de Soluționări alternative a litigiilor este disponibilă pe site-ul web UK Chartered Trading Standards Institute: www.tradingstandards.uk/ADRbodies.

(d) O listă a autorităților extrajudiciare din Uniunea Europeană este disponibilă pe următorul site web: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

(e) În calitate de Consumator din Uniunea Europeană, puteți utiliza o platformă dedicată pentru Soluționarea online a litigiilor, întreținută de Comisia Europeană și disponibilă pe următorul site web:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Jurisdicția

(a) În măsura permisă de legislația referitoare la conflictul de legi, instanțele de judecată din Anglia vor avea jurisdicția exclusivă de a soluționa orice litigiu sau pretenție care apare din sau în legătură cu Contractul sau obiectul sau întocmirea acestuia (inclusiv litigiile sau pretențiile necontractuale).

 

XVI. Prevederi generale

 

Proprietatea intelectuală și dreptul de utilizare

(a) Cu excepția cazului în care se specifică altfel, drepturile de autori și alte drepturi de proprietate intelectuală din conținutul de pe Site-ul web sunt deținute de noi sau licențiatorii noștri. Orice acces sau utilizare a Site-ului web din orice alt motiv decât utilizarea personală și necomercială este interzis(ă).

(b) Nicio parte din Site-ul web nu poate fi reprodusă sau stocată pe alt site web sau inclusă în orice sistem sau Site web public sau privat de recuperare electronică fără permisiunea noastră prealabilă în scris.

(c) Confirmați și sunteți de acord că materialul și conținutul cuprins în cadrul Site-ului web este pus la dispoziție exclusiv pentru utilizarea personală și necomercială de către dvs. și că puteți (dacă este necesar să efectuați o achiziție de Bunuri) să descărcați un astfel de material și de conținut pe hard-disk-ul unui singur computer în acest sens. Orice altă utilizare a materialului și a conținutului Site-ului web este strict interzisă.

(d) Sunteți de acord (și sunteți de acord să nu asistați sau să facilitați unui terț) să nu copiați, reproduceți, transmiteți, publicați, afișați, distribuiți, exploatați sub aspect comercial sau să creați lucrări derivate dintr-un astfel de material sau conținut.

(e) Confirmați faptul că nu aveți dreptul de a utiliza mărcile comerciale înregistrate, denumirile comerciale, logourile de companie etc. ale Nugosu sau ale partenerilor contractuali Nugosu.

 

Conformitatea cu legile

(a) Site-ul web poate fi utilizat numai în scopuri legale și în mod legal. Sunteți de acord să respectați toate legile, statutele și reglementările aplicabile cu privire la Site-ul web și orice tranzacții desfășurate pe sau prin Site-ul web.

 

Comunicările scrise

(a) Legile aplicabile impun ca unele informații sau comunicări pe care vi le trimitem să fie făcute în scris. Când utilizați Site-ul web, acceptați faptul că comunicarea cu noi va fi în principal de ordin electronic. Vă vom contacta prin e-mail sau vă vom furniza informații postând notificări pe Site-ul nostru web. În scopuri contractuale, sunteți de acord cu aceste mijloace electronice de comunicare și confirmați că toate contractele, notificările, informațiile și alte comunicări pe care vi le furniză pe cale electronică respectă orice reglementare legală conform căreia astfel de comunicări să fie efectuate în scris. Această condiție nu vă afectează drepturile legale.

 

Transferul de drepturi și obligații

(a) Contractul dintre noi și dvs. este obligatoriu pentru dvs. și noi și pentru succesorii și agenții noștri.

(b) Nu puteți să transferați, să cesionați, să percepeți sau să dispuneți altfel de un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dvs. care apar prin acesta, fără acordul nostru prealabil în scris.

(c) Putem să transferăm, să cedăm, să taxăm, să subcontractăm sau să dispunem altfel de un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dvs. care apar prin acesta, în orice moment pe durata Contractului.

 

Clauza de separabilitate

(a) Dacă orice parte din acești Termeni va fi considerată ilegală, nulă sau neexecutorie din orice motiv, atunci prevederea respectivă va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și caracterul executoriu al oricăreia dintre prevederile rămase din acești Termeni.

 

Declinarea răspunderii

(a) Nicio declinare a răspunderii din partea noastră nu va fi interpretată ca o declinare a răspunderii pentru orice prevedere precedentă sau ulterioară.

11.7 Integralitatea Contractului

(a) Intenționăm să ne bazăm pe acești Termeni și pe orice document la care se face referire în mod expres în aceștia, în legătură cu obiectul oricărui Contract. Deși acceptăm responsabilitatea pentru declarațiile și garanțiile exprimate de agenții noștri autorizați, vă rugăm să vă asigurați că solicitați ca orice variații de la acești termeni și condiții să fie confirmate în scris.

 

Dreptul nostru de a varia acești termeni și Site-ul web

(a) Avem dreptul de a revizui și modifica ocazional acești Termeni. Vă veți supune politicilor și Termenilor în vigoare în momentul în care comandați Bunuri de la noi, cu excepția cazului în care orice modificare adusă acestor politic sau acestor Termeni este impusă prin lege sau de către autoritatea guvernamentală (caz în care va fi aplicată comenzilor plasate anterior de către dvs.) sau dacă vă notificăm cu privire la modificarea adusă acestor politici și acestor termeni și condiții înainte de a vă trimite Acceptarea comenzii (caz în care avem dreptul de a presupune că ați acceptat modificarea Termenilor, cu excepția cazului în care nu ne anunțați cu privire la contrariu în termen de șapte zile lucrătoare de la primirea de către dvs. a Bunurilor). Dacă nu sunteți de acord cu astfel de Termeni modificați, trebuie să încetați utilizarea Site-ului web. Dacă veți utiliza în continuare Site-ul web, se va considera că ați acceptat Termenii modificați.

(b) Ne rezervăm dreptul de modifica sau retrage, temporar sau permanent, acest Site web (sau orice parte din acesta) cu sau fără înștiințare către dvs. și dvs. confirmați că nu vom fi responsabili față de dvs. sau orice terț cu privire la modificarea sau retragerea Site-ului web.

Acești Termeni și Condiții Generale în vigoare și produc efecte începând cu data de 20.05.2023.